Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya

Boru Hatları Mekanik ve İnşaat İşleri

omc-yapi-endustriyel-taahhut-dogal-gaz-boru-hatti-yapim

OMC Yapı ailesi olarak endüstriyel tesislerde mekanik borulama projelerinde, doğalgaz boru hatlarında, petrol boru hatlarında, su hatlarında anahtar teslim boru hatları mekanik ve inşaat işleri hizmeti vermekteyiz. Özellikle Botaş (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) doğalgaz boru hatları ile bütün il ve ilçelerimize doğal gaz ulaştırmak adına,  ülkemizin doğal gaz alt yapısını genişletme projelerine tüm hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda OMC ailesi olarak; yüklenici ve alt yüklenici olduğumuz projeleri başarı ile tamamlayıp, zamanında teslim edebilmek adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Boru Hatları Mekanik ve İnşaat İşleri faaliyet alanımızla ilgili hizmet sağladığımız iş kalemleri;

HARİTA HİZMETLERİ

Boru hattının geçtiği güzergâhta, kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının hazırlanması, yapılan kamulaştırmaya ait zarar ve ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya ilişkin her türlü mali külfetlerin tespiti ve ilgili harita hizmetleri iş kalemi kapsamında yapılmaktadır.

Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler, karayolları, demiryolları vb. yerlerin kamulaştırma sınırı içindeki paralel geçişlerinden, yerleşim yerleri içindeki yollardan ve imar yollarından geçişler ve özel geçiş güzergâhıyla ilgili görüşler, her türlü izinlerin alınması ve protokollerin yapılması da harita hizmetlerimiz kapsamında yapılmaktadır.

Harita hizmetleri kapsamında kamulaştırma ve izinler sonrasında sahada yapılan çalışmalar ise;

- Güzergâh aplikasyonu ve açılacak pistin aplikasyonu

- Boru hattı ekseninin aplikasyonu

- As-Buılte esas ölçülerin yapılması

- Kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının idarece kontrolü ve kadastro müdürlüklerince onayı

TASARIM İŞLERİ

Proje yapım aşamasına geçmeden önce, ilk olarak boru hattının ve istasyonların mekanik projeleri, inşaat projeleri, elektrik projeleri ile güzergâh & özel geçiş projeleri hazırlanıp, ilgili müdürlüklere onaya sunulup, uygulama projelerinin onay aşamasının tamamlanmasıdır. Tasarım işlerinin en zorlu iş kalemi; hattın elektrik direkleri ile paralellik veya kesişim noktalarında oluşan enterferansın etkilerini belirleyip, bahse konu enterferansın giderilmesi için yapılması gerekenleri belirledikten sonra AC Interferans raporunu hazırlayıp, ilgili müdürlüğe onaylatılmasıdır.

Tüm bunlara ek olarak; sahada çalışma başlamadan önce mekanik, elektrik, inşaat projeleri ve hakedişler uygulama projelerine yönelik hazırlanır. Onaylatılması gereken plan ve prosedürler hazırlanıp, sahadaki çalışmaların önünü açabilmek için hızlıca onaylatılır.

- İnşaat projeleri plan ve detayları

- Elektrik projeleri

- Mekanik projeleri

- Enerji nakil hattı etüdü, tasarımı ve projelendirilmesi

- Boru hattı güzergâh paftaları

- Özel geçiş projeleri

- Katodik koruma projesi

- AC Interferans raporu

- Plan-prosedür-aylık raporların hazırlanması

- Saha çalışmaları sırasında; mekanik ve inşaat işleri, pig istasyonları & hat vana istasyonları mekanik ve inşaat işleri ile test & işletmeye alma iş kalemlerinde çözüm ortağı olmaktayız.

omc-yapi-endustriyel-taahhut-mekanik-ve-insaat-isleri

İNŞAAT İŞLERİ

Boru hattı üzerinde, işveren sözleşme ve şartnamelerinin tanımı dâhilinde, ilgili projeler, haritalar ve çizimlere uygun olarak, işleri tamamlamak için gerekli tüm inşaat faaliyetlerini kapsamaktadır.

- Güzergâh açma ve tesviye

- Boruların indirilmesi, taşınması ve dizilmesi

- Boruların indirilmesi ve istiflenmesi stok sahasından yüklenmesi ve güzergâha taşınması

- Hat borularının dizilmesi

- Her türlü zeminde kanal açılması

- Kanala indirme ve kapatma

- Hdpe boru ve ek rögar temin ve montajı

- Manyetik marker ve manyetik marker dedektörü

SABİT TESİSLER

Hat vana, take-off vana, hot-tap vanası, pig istasyonları vb. sabit tesisler için saha hazırlama, beton/betonarme işleri (ankraj blokları dahil), sabit tesis içi beton yolu, erişim yolu, çit çevirme ve girişler, istasyon sahasına mıcır serilmesi ve yeraltı konteyneri temin ve montajı işleri bu iş kalemi kapsamına girmektedir.

Sabit tesisler ile ilgili detay mühendislik çalışmalarında yer alan her türlü inşai tedbir (istinat duvarı, drenaj sistemleri, zemin sıkılaştırma vb.) bu iş kalemi kapsamındadır.

- Saha hazırlama

- Sabit tesis beton/betonarme işleri

- Erişim yolu

- Güvenlik yolu

- Çit çevirme ve girişler 

- Tel çit kapısı

- Vana odası kapısı

- Vana odası üstü kayar kapılı profil ve tel çit

- Jiletli tel

- Mıcır serilmesi

- Kilitli beton parke taşı döşenmesi

- Yeraltı konteynerı temin ve montajı

ÖZEL GEÇİŞLER

Güzergâh projelerine uygun olarak boru hatlarının otoban, fay hattı, dere, gölet, asfalt yol, tren hattı, vb. tüm özel geçiş işleri bu faaliyet alanımız içerisinde yürütülmektedir. Yatay yönlendirme, kesonlu geçiş, beton zarf vb. tüm kritik geçiş işlemleri OMC ailesi olarak üstlendiğimiz projelerde faaliyet alanlarımız içerisinde bulunmaktadır.

- Eğim kırıcıları

- İstifli taş tahkimat yapılması

- Temizleme

- İşaretleme direklerinin temini ve montajı

- Line marker

- Etiketleme

- Aerial marker

- İkaz tabelası

MEKANİK İŞLER

OMC ailesi olarak, anahtar teslim boru hatları çalışmaları içerisinde aşağıdaki tüm konularda mekanik işler kapsamında hizmet vermekteyiz. Tüm bu iş kalemlerinin yapılması için gerekli ekip ve ekipmanlara sahip olan OMC ailesi, boru hatlarının tüm mekanik işlerini A kalite hizmet ve kalite güvencesi ile sunmaktadır.

- Boruların bükülmesi

- Tıe-In (Bağlantı kaynağı)

- Boru kaynak bağlantılarının kaplanması

- Hat vana, Take-Off vana ve Hot-Tap vana istasyonları malzeme temini

- Pig kovanı temini ve montajı

- Pig arabası, vinç temini ve montajı

- Hot-Tap Reınforcement Pad temin ve montajı

- Splıt-Tee temin ve montajı

- İzolasyon contası

- Soğuk kesme işlemi yapılması

- Her türlü kaynak işleri

ELEKTRİK İŞLERİ

OMC ailesi olarak, anahtar teslim üstlendiğimiz boru hatları projelerinin, aşağıdaki listelenen elektrik iş kalemlerini gerek kendi bünyemizde bulunan mühendis ve saha personelleri ile gerekse alt yüklenicileri ile teknik standartlara uygun şekilde yapımını taahhüt etmekteyiz. 

Katodik koruma:

- Geçici katodik koruma

- Dış akım kaynaklı katodik koruma istasyonu

- Ölçü kutusu

- Galvanik anot temin ve montajı (Kesonlar ve konteyner)

- Test ve devreye alma

- Galvanik anot temin ve montajı (Boru hattı)

- Ac Interferansın giderilmesi ve tellürik akım etkisi

- Data logger ile ölçüm yapılması

- Ac Interferans veya tellürik etkinin giderilmesi için Hvac ölçü kutusu tesisi

- Enerji temini

- Genel elektrik işleri

- Enstrümantasyon

İŞLETMEYE ALMA

Anahtar teslim üstlenilen boru hattı projelerinde, sahadaki işlerin tamamlanmasından sonra idare onaylı prosedürlere uygun olarak test ve işletmeye alma işlemleri, OMC ailesinin faaliyet alanları içinde bulunmaktadır. Tüm vanalar ve fittingslerin düzgün çalışıp çalışmadığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol edip, gerekirse tamir ederek, boru hattında kalan diğer tüm hatalar düzeltilerek hat işletmeye alınmaktadır. Tüm hidrostatik test, pig atma-alma ve işletmeye alma işleri idare ve yüklenicinin bu işlerle ilgili teknik konularda uzman temsilcilerinin nezaretinde ve katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

- Hidrostatik test

- İçten denetleme

- Kaliper pig

- Kimyasal kurutma

- Boru hattı izolasyon testi


- Çelik Borular İçin Sıcak Kaplama Şartnamesi (indirmek için tıklayınız)

- Çelik Boruların Toprak ve Trafik Yükü Altındaki Davranışı Hakkında Teknik Bilgiler ve Örnek Hesaplar (indirmek için tıklayınız)

- CTP ve HDPE Boruların Boru Hatlarında Kullanımları Konusunda Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi(indirmek için tıklayınız)

BORU HATLARI ANAHTAR TESLİM MEKANİK VE İNŞAAT PROJELERİMİZDEN GÖRSELLER;

2020 TANITIM SUNUMU (Gözat)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et